Υψηλοί στόχοι για την Volvo Cars

Η Volvo Cars στοχεύει να εξοικονομεί ένα δις κορώνες Σουηδίας σε ετήσια βάση και να ελαττώσει τις εκπομπές άνθρακα κατά 2,5 εκατ. τόνους ετησίως από το 2025, μέσω της εφαρμογής κυκλικού επιχειρηματικού μοντέλου.

Για να υποστηρίξει τον μακροπρόθεσμο στόχο της να γίνει μία επιχείρηση με κυκλική λειτουργία ως το 2040, η Volvo Cars θα δημιουργήσει κλειστά κυκλώματα υλικών για υλικά με πολύ αυξημένες εκπομπές όπως ο χάλυβας και το αλουμίνιο, ενώ θα επεκτείνει την ανακατασκευή, αποκατάσταση, ανακαίνιση και επανάχρηση εξαρτημάτων. Προκειμένου να γίνει μία επιχείρηση με κυκλική λειτουργία ως το 2040, η Volvo Cars γνωρίζει ότι κάθε εξάρτημα στα αυτοκίνητά της χρειάζεται να σχεδιάζεται, να εξελίσσεται και να κατασκευάζεται με στόχο να χρησιμοποιείται και να επαναχρησιμοποιείται είτε από την εταιρεία είτε από τους προμηθευτές της.

Εστιάζοντας στη μέγιστη αξιοποίηση των πόρων και στη διατήρηση της αξίας των υλικών και των εξαρτημάτων για όσο το δυνατόν περισσότερο στη διάρκεια του κύκλου ζωής, η εταιρεία επιδιώκει να βελτιστοποιήσει τη χρήση των υλικών, των εξαρτημάτων και των αυτοκινήτων και να ελαχιστοποιήσει τα απόβλητα που παράγονται κατά την διαδικασία παραγωγής. Αυτό θα αποφέρει εξοικονόμηση χρημάτων και νέες ροές εσόδων, ενώ θα ελαττώσει την επίπτωση της δραστηριότητάς της στο περιβάλλον.

Ήδη σήμερα η Volvo Cars ανακατασκευάζει εξαρτήματα όπως κιβώτια και κινητήρες, για να κάνει καλύτερη χρήση των υλικών και να μειώσει τις εκπομπές. Το 2020, εξοικονομήθηκαν σχεδόν 3.000 τόνοι εκπομπών CO2 μέσω της ανακατασκευής περίπου 40.000 εξαρτημάτων. Μέχρι το 2025, η Volvo Cars στοχεύει να υπερδιπλασιάσει τη δραστηριότητα στο τμήμα ανακατασκευών. Για να εξασφαλίσει ότι τα πολύτιμα υλικά θα διατηρούνται σε κυκλοφορία, τον περασμένο χρόνο η εταιρεία ανακύκλωσε το 95% των αποβλήτων από την παραγωγή της. Σε αυτά περιλαμβάνονται 176.000 τόνοι χάλυβα, κάτι που απέφερε εξοικονόμηση σχεδόν 640.000 τόνων CO2.

Σε συνεργασία με τους προμηθευτές και τους συνεργάτες της, η Volvo Cars εξερευνά τις δυνατότητες μίας «δεύτερης ζωής» για τις υψηλής τάσης μπαταρίες της, μέσω εύρεσης νέων εφαρμογών. Πρόσφατο παράδειγμα αποτελεί η συνεργασία με την BatteryLoop, μία εταιρεία του σουηδικού Stena Recycling Group που επαναχρησιμοποιεί μπαταρίες οι οποίες προέρχονται από την αυτοκινητοβιομηχανία. Η BatteryLoop και η Volvo Cars χρησιμοποιούν τις μπαταρίες από τα ηλεκτροκίνητα αυτοκίνητα της Volvo σε ένα σύστημα αποθήκευσης ηλιακής ενέργειας. Από τον Απρίλιο, το σύστημα θα τροφοδοτεί σταθμούς φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων και ηλεκτρικών ποδηλάτων στο επιχειρηματικό κέντρο της σουηδικής εταιρείας υγιεινής και υγείας Essity, έξω από το Γκέτεμποργκ.

Σε ένα παρόμοιο πιλοτικό εμπορικό project, η Volvo Cars συνεργάζεται με την Comsys AB, σουηδική
εταιρεία καθαρής τεχνολογίας, και τη Fortum, ευρωπαϊκή εταιρεία ενέργειας. Στόχος του είναι η
αύξηση της ευέλικτης τροφοδοσίας σε μία από τις εγκαταστάσεις υδροηλεκτρικής ενέργειας της Fortum
στη Σουηδία, με παράλληλη συνεισφορά σε μια «δεύτερη ζωή» για τις μπαταρίες των ηλεκτρικών
οχημάτων. Μπαταρίες από plug-in υβριδικά αυτοκίνητα της Volvo θα χρησιμεύσουν ως στατικές μονάδες
αποθήκευσης ενέργειας, βοηθώντας στην παροχή υπηρεσιών «γρήγορης εξισορρόπησης» για το σύστημα
τροφοδοσίας.
 

Μέσα από τη συμμετοχή της στα παραπάνω, και σε άλλα, project, η Volvo Cars εξερευνά το πώς οι μπαταρίες γερνούν όταν επαναχρησιμοποιούνται σε εφαρμογές «δεύτερης ζωής» οι οποίες είναι πολύ λιγότερο επιθετικές στον κύκλο ζωής τους σε σχέση με την in-car χρήση τους. Οι συγκεκριμένες δράσεις επιτρέπουν επίσης στην εταιρεία να αντλεί περισσότερη γνώση για την εμπορική αξία των μπαταριών μετά τη χρήση τους στα αυτοκίνητα και να εντοπίζει πιθανές μελλοντικές πηγές εσόδων.